Xoá độc quyền trong dữ liệu đất đai

  • Mon 05 09 2022
  • Hàm Hương

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM mở cổng dữ liệu đất đai, môi trường, nhiều ứng dụng công được phát triển giúp việc quản lý, tra cứu thông tin thuận tiện.

Tiếp tục đọc

Thiên Dược biến chuyển đổi số thành thế mạnh phát triển

  • Sun 04 09 2022
  • Kiều Nga

Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược triển khai chuyển đổi số nhằm thay đổi mô hình hoạt động theo hướng 4.0, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiếp tục đọc

Unilever nâng cao năng lực nhân sự nhờ chuyển đổi số

  • Fri 02 09 2022
  • Lưu Long

Unilever Việt Nam đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng robot trong các nhà máy nhằm tối ưu hiệu quả, nâng cao năng lực nhân sự.

Tiếp tục đọc

Vì sao doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ngại chuyển đổi số?

  • Wed 31 08 2022
  • Lưu Long

Tài chính thường là rào cản của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng theo các chuyên gia mấu chốt là do không xác định đúng "nỗi đau" cần giải.

Tiếp tục đọc

Bình Phước dẫn đầu cả nước về thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến

  • Tue 30 08 2022
  • Trâm Nữ

Tỷ lệ số hoá hồ sơ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt hơn 98%, sau sáu tháng.

Tiếp tục đọc