FPT Digital đồng hành cùng Gas South triển khai chuyển đổi số

  • Fri 10 02 2023
  • Trâm Nữ

Dự án chuyển đổi số của Gas South với sự tư vấn của FPT Digital tập trung vào vận hành xuất sắc, hướng tới phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Tiếp tục đọc

Kinh doanhDoanh nghiệpDoanh nghiệp viếtThứ ba, 1/11/2022, 08:00 (GMT+7) Miresto hợp tác Base kiến t

  • Fri 04 11 2022
  • Chí Bình

Miresto sẽ kiến tạo môi trường làm việc số cho 800 nhân viên với hệ thống quản trị công việc, dự án và nhân sự trên Base Platform.

Tiếp tục đọc

Ngành Công Thương ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số

  • Tue 25 10 2022
  • Kiều Nga

Ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản xuất thông minh và thực hiện chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Tiếp tục đọc

“Bình dân” hóa Chuyển đổi số

  • Fri 21 10 2022
  • Hàm Hương

“Chuyển đổi số” là “chuyển đổi với công nghệ 4.0” tức là chuyển đổi mọi hình thức hoạt động trong đời sống của mình thông qua tận dụng sự phát triển của công nghệ, ở đây là công nghệ 4.0 để có được kết quả tốt hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếp tục đọc

Những công nghệ thay đổi tương lai ngành ngân hàng

  • Thu 20 10 2022
  • Kiều Nga

Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây tạo ra đòn bẩy giúp doanh nghiệp tài chính – ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu doanh thu.

Tiếp tục đọc