Bộ Tài chính ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025

  • Wed 03 08 2022
  • Lưu Long

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin.

Tiếp tục đọc

“Tôn trọng” quy trình chuyển đổi số

  • Wed 03 08 2022
  • Tuấn Anh

Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp chậm chạp trong chuyển đổi số do chưa xác định được đâu là giải pháp phù hợp với điều kiện, nhu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh. Báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) đã nhận diện bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số gồm: 01- Hạn chế về nguồn tài chính triển khai chuyển đổi số; 02-Thách thức trong thay đổi, điều chỉnh văn hóa tổ chức; 03-Hạn chế về nhận thức, năng lực triển khai; 04- Hạn chế về thông tin các giải pháp chuyển đổi số.

Tiếp tục đọc

"Chuyển đổi số" CŨ nhưng vẫn MỚI

  • Wed 03 08 2022
  • Diệu Linh

Cụm từ "Chuyển đổi số" không còn quá xa lạ với chúng ta hiện nay, sau khi đã trải qua 2 đợt bùng dịch. Nếu nói nó đã cũ thì không hẵn là cũ và gọi là mới cũng không là mới. Bởi vì hiện nay nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn và nhỏ hay các startup còn trong giai đoạn chuyển đổ số và cơ cấu để phù hợp với xu hướng hiện nay. Tuy nhiên, đối việc chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay vẫn còn là một thách thức và thử thách đối với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và các startup lớn và nhỏ.

Tiếp tục đọc