FPT Smart Cloud và Microsoft hỗ trợ giải pháp số hoá doanh nghiệp

  • Mon 19 09 2022
  • Hàm Hương

Với Microsoft 365, doanh nghiệp có thể số hóa dữ liệu, tiến tới xây dựng quy trình tự động hóa dễ dàng không cần nền tảng lập trình.

Tiếp tục đọc

Nguyên nhân doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

  • Sat 17 09 2022
  • Hàm Hương

Nhiều doanh nghiệp thiếu kiến thức, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu, kết hợp với nguồn lực hạn chế dẫn tới chuyển đổi số thất bại.

Tiếp tục đọc

Chỉ gần 6% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý

  • Fri 16 09 2022
  • Chí Bình

TTO - Mặc dù những cải cách về thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ứng dụng số hóa đã đạt được kết quả tích cực song hiệu quả triển khai chưa đồng bộ, còn nhiều quy định chồng chéo, rào cản...

Tiếp tục đọc

Lý do doanh nghiệp bỏ qua vấn đề bảo mật

  • Wed 14 09 2022
  • Chí Bình

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng chủ quan và bỏ qua vấn đề an ninh mạng, dẫn đến nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc

Gần 2.000 bạn trẻ tìm hiểu về 'tổ công nghệ số cộng đồng'

  • Mon 12 09 2022
  • Kiều Nga

TTO - Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị tập huấn 'Vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số' do Trung ương Đoàn tổ chức sáng 12-8.

Tiếp tục đọc