Cryptocurrency

Ethereum Classic (ETC) được thiết lập để bứt phá ngưỡng kháng cự dài hạn

  • Lưu Long
  • Tue 06 09 2022

Cái nêm giảm dần

ETC đã giảm xuống kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 179 vào tháng 5 năm 2021. Kể từ cuối tháng đó, nó đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần, được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Do đó, một sự đột phá lên trên cái nêm sẽ được mong đợi.

Vào ngày 13 tháng 8, giá đã cố gắng bứt phá lên trên đường kháng cự của cái nêm, nơi trùng với vùng kháng cự ngang $ 42,50 nhưng không thành công. Mặc dù vậy, ngưỡng kháng cự đang yếu đi vì đây là nỗ lực thứ tư.

Hơn nữa, chỉ báo RSI hàng tuần đã bứt phá lên trên đường kháng cự của nó và di chuyển lên trên mức 50 trong quá trình này. Đây được coi là dấu hiệu của xu hướng tăng giá.

Do đó, các mức đọc trong khung thời gian hàng tuần cho thấy rằng một sự đột phá lên trên cái nêm và vùng kháng cự ngang $ 42,50 đang được mong đợi.

Biểu đồ ETC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Chuyển động hàng ngày

Trader @javonnnm đã tweet một biểu đồ của ETC, nói rằng giá có khả năng đạt $ 52.

etc-but-pha

Tuy nhiên, biểu đồ hàng ngày không cung cấp manh mối chính xác về hướng của xu hướng. Biểu đồ tiếp tục nhắc lại tầm quan trọng của vùng kháng cự $ 42,50, mặc dù nó gần hơn với mức $ 45 hơn trong khung thời gian hàng ngày. Vùng này đã liên tục hoạt động như cả kháng cự và hỗ trợ kể từ tháng 10 năm 2019.

Chỉ báo RSI hàng ngày đang giảm, vì nó đã bị phá vỡ từ đường hỗ trợ tăng dần và hiện đang ở dưới mức 50. Vì vậy, khung thời gian hàng ngày không đưa ra dấu hiệu rõ ràng cho thấy một sự đột phá đang được mong đợi.

etc-but-pha

Biểu đồ ETC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cuối cùng, biểu đồ sáu giờ cho thấy một cái nêm giảm dần khác, cái nêm này đã được hình thành kể từ đầu tháng 8. Trong khi cái nêm được coi là một mô hình tăng giá, thì RSI khung sáu giờ vẫn chưa bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần của nó. Hơn nữa, nó vẫn còn nằm dưới 50.

Vì vậy, trong khi hành động giá là tăng, thì các chỉ báo kỹ thuật thì không.

Do đó, hướng của xu hướng là không rõ ràng. Việc ETC bứt phá hay giảm xuống dưới cái nêm ngắn hạn có thể xác định hướng của xu hướng trong tương lai.

etc-but-pha

Biểu đồ ETC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng cho thấy rằng ETC đã hoàn thành một xung lực tăng năm sóng (màu trắng) ở mức cao nhất $ 45,36 vào ngày 29 tháng 7. Kể từ đó, nó đã giảm bên trong cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Vì sóng A:C có tỷ lệ 1:1, nên có thể việc điều chỉnh đã hoàn tất.

Vì vậy, số lượng sóng ủng hộ triển vọng từ các mô hình hơn là từ các chỉ báo kỹ thuật. Việc giảm xuống dưới $ 30,35 (đường màu đỏ) sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng cụ thể này, trong khi một sự đột phá lên trên cái nêm được nêu ở trên sẽ xác nhận điều đó.

Biểu đồ ETC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá ETC ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto