Chứng khoán

BSC: FTSE ETF có thể thêm SHB và KDC, VNM ETF loại CEO

  • Hàm Hương
  • Wed 31 08 2022

Trên cơ sở dữ liệu Bloomberg tại ngày 24/08/2022, BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu các chỉ số này, cụ thể như sau:

- FTSE Vietnam: dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu SHB và KDC, đồng thời không loại bỏ cổ phiếu nào.

- MVIS Vietnam: dự kiến sẽ không thêm mới cổ phiếu nào, sẽ loại cổ phiếu CEO do không đáp ứng về điều kiện tỷ lệ sở hữu cho NĐTNN. Đối với cổ phiếu APH có thể bị loại do ở ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 98%.

Trên cơ sở đó, danh mục quỹ VNM ETF và FTSE ETF dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam như sau:

Nguồn: BSC

Ngày 02/09/2022, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index, tiếp sau đó 1 tuần (07/09/2022), MVIS cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MVIS Vietnam Index. Ngày 16/09/2022 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

Vũ Hạo

FILI