"Chuyển đổi số" CŨ nhưng vẫn MỚI

  • Wed 03 08 2022
  • Diệu Linh

Cụm từ "Chuyển đổi số" không còn quá xa lạ với chúng ta hiện nay, sau khi đã trải qua 2 đợt bùng dịch. Nếu nói nó đã cũ thì không hẵn là cũ và gọi là mới cũng không là mới. Bởi vì hiện nay nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn và nhỏ hay các startup còn trong giai đoạn chuyển đổ số và cơ cấu để phù hợp với xu hướng hiện nay. Tuy nhiên, đối việc chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay vẫn còn là một thách thức và thử thách đối với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và các startup lớn và nhỏ.

Tiếp tục đọc