Cryptocurrency

Colorado chấp nhận thanh toán thuế bằng tiền điện tử đô la cho các công ty khai thác Bitcoin

  • Hàm Hương
  • Wed 21 09 2022

Báo cáo: Indonesia áp thuế tiền điện tử 0,1% bắt đầu từ tháng 5

 

Bang Colorado của Mỹ hiện chấp nhận tiền điện tử để thanh toán thuế, Thống đốc Jared Polis đã thông báo vào thứ Hai. Tùy chọn này đã có sẵn trên trang web Sở thuế vụ của tiểu bang.

Các khoản thanh toán thuế ở Colorado được chấp nhận thông qua PayPal Cryptocurrency Hub với phí dịch vụ là 1,00 USD cộng với 1,83% số tiền thanh toán. Thanh toán chỉ được chấp nhận từ các tài khoản cá nhân. Các doanh nghiệp chưa thể thanh toán thuế của họ thông qua tiền điện tử. Các khoản thanh toán sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được thực hiện, mặc dù sẽ mất từ ​​ba đến năm ngày để chuyển tiền diễn ra. Các khoản thanh toán ngay lập tức được chuyển đổi thành fiat.

Thống đốc Colorado cho biết vào đầu năm nay rằng ông dự kiến ​​tiểu bang sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Phát biểu khai mạc Tuần lễ khởi nghiệp Denver, Polis nói về tùy chọn thanh toán mới:

Chúng tôi chỉ cho thấy một lần nữa, từ góc độ dịch vụ khách hàng, Colorado đã tiến bộ công nghệ như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các doanh nghiệp và người dân.

Polis là một người ủng hộ tiền điện tử lâu năm và là người ủng hộ ngành công nghệ ở bang của mình. Là một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, Polis đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực pháp luật về tiền điện tử.