Chứng khoán

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 26-30/9: Bán ròng 1.125 tỷ đồng, tâm điểm là cổ phiếu bất động

  • Kiều Nga
  • Sat 01 10 2022

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 30/9.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 21,79 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng đạt 926,97 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó (từ 19-23/9) chỉ bán ròng hơn 0,64 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 204,48 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 197,5 triệu đơn vị với giá trị đạt 5.295,81 tỷ đồng (tăng nhẹ 2,28% về lượng và 3,9% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 219,29 triệu đơn vị với giá trị bán 6.222,78 tỷ đồng (tăng 13,2% về lượng và 17,38% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 26-30/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/9

40.658.030

60.141.540

-19.483.510

1.115.300

1.671.890

-556.590

27/9

27.997.440

38.573.200

-10.575.760

726.010

1.113.760

-387.750

28/9

29.761.430

27.157.130

2.604.300

780.120

784.080

-3.960

29/9

28.538.830

34.020.010

-5.481.180

724.550

886.150

-161.600

30/9

70.537.920

59.396.360

11.141.560

1.949.830

1.766.900

182.930

Tổng

197.493.650

219.288.240

-21.794.590

5.295.810

6.222.780

-926.970

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên mua ròng và3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,4 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng 40,19 tỷ đồng, tăng gấp gần 9 lần về lượng và hơn 2 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,82 triệu đơn vị với tổng giá trị đạt 44 tỷ đồng (tăng 23,26% về lượng và 44,55% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 7,23 triệu đơn vị với giá trị 84,19 tỷ đồng (tăng hơn 254% về lượng và 93,36% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 26-30/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/9

229.200

145.200

84.000

3.670

2.280

1.390

27/9

218.220

1.429.270

-1.211.050

4.340

17.850

-13.510

28/9

612.200

3.602.100

-2.989.900

16.070

40.860

-24.790

29/9

310.500

1.720.380

-1.409.880

8.410

18.570

-10.160

30/9

454.400

331.320

123.080

11.510

4.630

6.880

Tổng

1.824.520

7.228.270

-5.403.750

44.000

84.190

-40.190

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 158,54 tỷ đồng, tăng 84% về lượng và 28,19% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,41 triệu đơn vị với giá trị 59,5 tỷ đồng (tăng 8,54% về lượng và 24,76% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 9,61 triệu đơn vị với giá trị đạt 218,04 tỷ đồng (tăng 67% về lượng và 27,23% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 26-30/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/9

323.080

1.855.440

-1.532.360

14.390

59.020

-44.630

27/9

151.030

1.735.760

-1.584.730

6.130

60.130

-54.000

28/9

127.400

1.251.720

-1.124.320

5.900

45.100

-39.200

29/9

419.800

4.104.900

-3.685.100

17.150

36.440

-19.290

30/9

389.390

662.840

-273.450

15.930

17.350

-1.420

Tổng

1.410.700

9.610.660

-8.199.960

59.500

218.040

-158.540

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 35,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.125,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,12% về lượng và gấp tới hơn 3 lần về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 341,26 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC trong tuần qua với tổng giá trị mua ròng đạt 76,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,16 triệu đơn vị.

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng mua ròng đạt 3,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 76,7 tỷ đồng

Trái lại, cổ phiếu NLG bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt 9,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 311,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo cũng là cặp đôi nhóm bất động sản, gồm KDH bị bán ròng 8,18 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 238,9 tỷ đồng và NVL bị bán ròng 197,3 tỷ đồng (2,43 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng mua ròng đạt 0,63 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 14,4 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC được mua ròng 172.200 đơn vị, giá trị đạt 8,4 tỷ đồng.

Ngược lại, SHS là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt 6,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 65,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng đạt 0,33 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 14,7 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với giá trị đạt 79,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,76 triệu đơn vị.

Tiếp theo là BSR bị bán ròng 60,2 tỷ đồng (2,8 triệu đơn vị) và PHS bị bán ròng 60 tỷ đồng (3 triệu đơn vị).

 

01:03

/

02:12