Chứng khoán

Angimex nhận chuyển nhượng 19% vốn từ Louis Capital tại công ty con

  • Kiều Nga
  • Wed 24 08 2022

Angimex ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật làm việc với TGG về việc nhận chuyển nhượng phần góp vốn này. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp, tỷ lệ sở hữu của Angimex tại AGM Furious tối đa 70% vốn điều lệ. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.

AGM Furious được thành lập ngày 01/10/2020; hoạt động trong lĩnh vực bán mô tô, xe máy. Tính đến ngày 30/9/2021, Angimex sở hữu 100% vốn điều lệ AGM Furious.

Đầu năm 2022, Angimex ký hợp đồng chuyển nhượng 49% phần vốn góp của AGM Furious cho Louis Capital. 

Về CTCP Louis Holdings - Công ty mẹ của Angimex nhưng đã đăng ký thoái toàn bộ vốn từ ngày 29/07-27/08, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Angimex lỗ ròng gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu thuần đạt hơn 2,381 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. So với kế hoạch 2022, Công ty chỉ mới thực hiện được gần 30% chỉ tiêu doanh thu và 0.9% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Thế Mạnh

FILI