[Frontend] Tuyển dụng Junior ReactJS Developer

Nov. 22, 2022
Salary: 15,000,000₫ - 25,000,000₫
Đang tuyển dụng

Mô tả công việc


 • Phát triển các dự án mới của đối tác, khách hàng.
 • Vận hành, sửa lỗi, nghiên cứu nâng cấp, mở rộng dự án cũ.
 • Tham gia phân tích yêu cầu dự án, estimate deadline và hoàn thành task.
 • Thường xuyên báo cáo tiến độ công việc.


Yêu cầu công việc


 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ReactJS.
 • Quen thuộc với các quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum).
 • Thành thạo các công cụ quản lý source code (git), quản lý dự án (Jira).
 • Thành thạo sử dụng các giao thức TCP/IP, Firebase, Websocket, WebService và JSON/XML.
 • Có kinh nghiệm với 1 số lib quản lý state: Redux, Flux, MobX..
 • Có kinh nghiệm với các công cụ phát triển front-end phổ biến như Babel, Webpack, NPM…
 • Thành thạo JavaScript, bao gồm thao tác với DOM và JavaScript object model.
 • Có hiểu biết về OOP, multithreading programming, data structures, algorithms, và design patterns (MVP, MVC, MVVM).
 • Có hiểu biết về Database.
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm phát triển sản phẩm Fintech là 1 lợi thế.
 • Có trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt.
 • Không yêu cầu tiếng anh giao tiếp.


Chế độ đãi ngộ


 • Lương: 15-25M.
 • Lương tháng thứ 13.
 • Thưởng theo dự án.
 • Ăn nhậu định kỳ và du lịch.